Nhảy đến nội dung

Tin học cơ sở - Bài 2: Cơ sở khoa học của máy tính điện tử

 

Xem toàn bộ video bài giảng và đăng ký kênh youtbue để nhận thông báo khi có video bài giảng mới

Module 4: Hệ đếm dùng cho máy tính và số học nhị phân

[Bấm xem video]  

Tải file bài giảng  

Câu hỏi và bài tập

1. Hãy đổi các số thập phân sau đây ra hệ nhị phân (chú ý rằng trong tin học ta thường dùng cách viết số theo kiểu Anh, dấu phân cách giữa phần nguyên và phần lẻ là dấu chấm chứ không phải dấu phảy)

                        5, 9, 17, 27, 6.625

 

2. Hãy đổi các số nhị phận sau đây ra hệ thập phân:

                        11, 111, 1001, 1101, 1011.110

 

3. Vì sao người ta sử dụng hệ nhị phân để biểu diễn thông tin cho MTĐT?

Trả lời: Hầu hết các linh kiện vật lý  dùng để biểu diễn thông tin đều có hai trạng thái. Thực hiện các phép tính trong hệ đếm nhị phân rất đơn giản và hệ đếm nhị phân thể hiện các giá trị logic mà người ta có thể xây dựng các mạch logic để xử lý các dữ liệu nhị phân

 

4. Đổi các số nhị phân sau đây ra hệ 16

                        11001110101,  1010111000101,    1111011101.1100110

5. Đổi các số hệ 16 ra hệ nhị phân

                         3F8, 35AF, A45

Module 5: Đại số logic và ứng dụng

[Bấm xem video]

Tải file bài giảng

Câu hỏi và bài tập

1. Hãy dùng phương pháp bảng hãy chứng minh nốt các công thức đối ngẫu De Morgan, biểu diễn của phép tương đương và phép kép theo

Gợi ý: Chứng minh công thức phủ dịnh của một tổng bằng tích các phủ định

 2. Chứng minh công thức biểu diễn một hàm đại số lô gic dưới dạng chuẩn hội

f(x1,x2,...xn) = Ú (e1Ùe2Ù.. en)

 {(x1,x2...xn) / f(x1,x2,...xn)=1}

trong đó ei chính là xi nếu trong bảng giá trị xi = 1 và bằng ùxi nếu trong bảng giá trị xi= 0.

 

Gợi ý chứng minh: Dựa vào bảng giá trị của hàm. Sau đó chứng minh nếu vế trái bằng 1 chứng tỏ có một bộ đối số làm cho giá trị của hàm bằng 1. Chứng tỏ rằng tất cả các bộ giá trị khác trong tổng bên phải bằng 0 và duy nhất bộ giá trị đó tương ứng với thành phần có giá trị là 1

Tương tự chứng minh trường hợp hàm có giá trị là 0.

 

3. Nếu cộng hai số nhiều bít thì mỗi bít của tổng sẽ là tổng của 3 bít, hai bít của hai số hạng và bít nhớ từ hàng bên phải. Như vậy để xây dựng bộ cộng hai số nhiều bít trước hết phải xây dựng bộ cộng 3 bít. Hãy xây dưng bộ cộng 3 bít bằng cách tổng hợp từ hai bộ cộng hai bít. Sau khi có bộ cộng 3 bít, hãy xây dựng bộ cộng 2 số n bit.

Gợi ý . Bộ cộng 3 số 1 bít có thể tổng hợp từ bộ cộng 2 số 1 bít

Module 6: Biểu diễn thông tin trong máy tính

[Bấm xem video]

Tải file bài giảng 

Câu hỏi và bài tập

1. Người ta nói dữ liệu là hình thức biểu diễn của thông tin. Cũng có người nói dữ liệu là thông tin được xử lý bằng máy tính. Hai cách nói này có mâu thuẫn không.

2. Thế nào là dữ liệu số, thế nào là dữ liệu phi số

3. Tại sao cần các chế độ biểu diễn số khác nhau như chế độ dấu phảy động và chế độ dấu phảy tĩnh

4. Nêu các phương pháp điều chế tín hiệu

Module 7: Thuật toán

[Bấm xem video]

Tải file bài giảng 

Câu hỏi và bài tập

 

1. Thuật toán là gì? Cho ví dụ.

3. Cho tam giác ABC có góc vuông A và cho biết cạnh a và góc B. Hãy viết thuật toán để tính góc C, cạnh b và cạnh c.

4. Trình bày tính chất xác định của thuật toán và nêu rõ nghĩa của tính chất này.

5*.Hãy phát biểu thuật toán để giải bài toán sau: "Có một số quả táo. Dùng cân hai đĩa (không có quả cân) để xác định quả táo nặng nhất"

6. Xác định input và output cho các thuật toán sau đây:

a) Rút gọn một phân số.

b) Kiểm tra xem ba số cho trước a, b và c có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không?

c) Tính trung bình cộng của hai số.

d) Dùng một cốc phụ để tráo nước ở hai cốc cho trước.

e) Tìm chu vi và diện tích của hình tròn có bán kính cho trước.

7. Chỉ dùng phép cộng, viết thuật toán để từ số tự nhiên n, tính số n2