Nhảy đến nội dung

Học & Thi

Các bài giảng video sẽ liên tục được cập nhật trên kênh Youtube. 

Xem và đăng ký kênh Youtube   tại đây để nhận thông báo ngay khi có video mới 

(31/08/2018) Hướng dẫn đăng ký học

Hôm nay khi các bạn sinh viên truy cập vào Cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ http://daotao.vnu.edu.vn hoặc Trang đăng ký học tại địa chỉ http://dangkyhoc.vnu.edu.vn các bạn sẽ nhận thông báo mầu đỏ cảnh báo website bạn đang truy cập không an toàn, có chứa malware (là phần mềm độc hại). Tuy nhiên Cổng thông tin và trang đăng ký học không chưa phần mềm độc hại mà đây là lỗi kỹ thuật với tên miền vnu.edu.vn. Hiện tại đội kỹ thuật đang xử lý để loại bỏ cảnh báo này.