Nhảy đến nội dung

Thông báo đăng kí học phần Tiếng Anh cơ sở 1 cho sinh viên chất lượng cao QH.2018

notice-icon.pngThông báo số 934 (14.09.2018)  về việc hướng dẫn sinh viên QH.2018 đăng kí học phần Tiếng Anh cơ sở 1. Các lớp sẽ bắt đầu học từ 24/09/2018.

Thời gian đăng ký kỳ 20h00 ngày 17/09/2018 đến 20h00 ngày 19/09/2018

Chi tiết thông báo: