Nhảy đến nội dung

Học bổng Thụy Sỹ

Chương trình trao đổi sinh viên tại Zurich, Thụy Sĩ trong năm 2019

Chương trình trao đổi sinh viên của Trường Đại học Zurich, Thụy Sĩ dành cho sinh viên năm thứ 2 trở lên. ĐH Zurich tài trợ học phí và các chi phí đăng ký học ban đầu. Các chi phí sinh hoạt khác sinh viên tự chi trả (vé máy bay, bảo hiểm, chi phí ở, ăn ở tại Thụy Sĩ…).