Nhảy đến nội dung

Hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng mạng wifi miễn phí tại ULIS

Để phục vụ cho công việc học tập và nghiên cứu của các cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ (ULIS) đã lắp đặt 16 điểm phát sóng mạng Wifi trong khuôn viên của nhà trường. Sinh viên, cán bộ có thể truy cập internet miễn phí thông qua tài khoản sinh viên, cán bộ hiện có của mình.