Nhảy đến nội dung

Tài liệu

Mẫu đơn Đăng ký làm vé tháng xe buýt

  1. Sinh viên khai mẫu đăng ký làm thẻ xe buýt có dán 2 ảnh 2×3 (Mẫu đăng ký làm thẻ vé tháng xe buýt) và xin xác nhận của Nhà trường tại Phòng Tổ chức – Hành chính
  2. Nộp tại các điểm đăng ký làm thẻ từ ngày 04 đến 27 hàng tháng và nhận giấy hẹn trả thẻ.
  3. Lưu ý khi đi làm các thủ tục nêu trên, sinh viên cần mang theo thẻ hoặc giấy xác nhận là sinh viên.
  4. Tham khảo thêm thông tin tại trang web: