Nhảy đến nội dung

Học bổng

Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2018-2019

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (gọi là học bổng Pony Chung) năm học 2018-2019: Trị giá mỗi suất học bổng: 500 USD/sinh viên /năm học. Thời gian sinh viên đăng ký: Trước 17 giờ, ngày 18/9/2018. ĐHQGHN thông báo kết quả và tổ chức Lễ trao học bổng: Tháng 11 năm 2018.

Chương trình học bổng ADF, Hàn Quốc năm học 2018 - 2019

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc (Asia Development Foundation, gọi là học bổng ADF) năm học 2018-2019, Trị giá học bổng: 2.000 đô la Mỹ/sinh viên/năm học.

Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2018-2019

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản-Ngân hàng Tokyo - Mitsubishi (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2018-2019. Trị giá mỗi suất học bổng: 340 USD/sinh viên/năm học.

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka, Nhật Bản kỳ II năm học 2018 – 2019

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo về chương trình trao đổi sinh viên của Đại học Osaka, Nhật Bản dành cho sinh viên và học viên cao học của ĐHQGHN.- Sinh viên, học viên có cơ hội nhận học bổng cho sinh viên trao đổi tới ĐH Osaka hoặc học bổng JASSO có giá trị 320.000 – 400.000 JPY/05 tháng hoặc 800.000 – 880.000 JPY/10 tháng(tài liệu đính kèm).