Nhảy đến nội dung

Tin học cơ sở - Bài 1: Thông tin và xử lý thông tin

Xem các bài học khác

Module 1: Thông tin và xử lý thông tin

Xem video bài giảng trên Youtube 

 

Câu hỏi và bài tập

1. Hãy làm rõ mối liên hệ giữa các khái niệm thông tin, tin hiệu, dữ liệu ?

2. Tìm một ví dụ minh hoạ có thông tin nghĩa là giảm độ bất đinh.

3. Một lớp có 48 sinh viên trong đó có 36 nam và 12 nữ. Trong một cuộc thi học sinh giỏi tin học của trường một sinh viên của lớp được giải nhất. Người ta muốn biết người đó là ai. Sau đó người ta được thông báo thêm, người đoạt giải cũng đã từng nhận giải nhì trong một cuộc thi cắm hoa của nữ sinh tổ chức nhân ngày 8/3. Tính lượng tin nhận được trong thông báo trên.

4. Đơn vị đo tin là bít. Nhưng bít chính lại là chữ viết tắt của cụm từ chữ số nhị phân "Binary Digit". Hãy lý giải mối liên hệ giữa hai điều này.

5. Tại sao nói xử lý thông tin không làm tăng lượng tin

6. Hãy nêu vai trò của thông tin trong cuộc sống .

 

Module 2: Cấu trúc máy tính

Xem video bài giảng trên Youtube   

Câu hỏi và bài tập

 
1. Hãy nêu kiến trúc chung của một máy tính
2. Lý do của việc phân biệt khu vực trung tâm và khu vực ngoại vi
3. Thế nào là thiết bị ra, thế nào là thiết bị vào. Có thiết bị nào có chức năng của cả thiết bị ra và cả thiết bị vào.
4. Phân biệt bộ nhớ ROM và RAM
5. Tại sao nói đĩa là thiết bị truy nhập trực tiếp, hay truy nhập ngẫu nhiên.

Module 3: Nguyên lý làm việc của máy tính điện tử

Xem video bài giảng 

Câu hỏi ôn tập

1. Chức năng của CPU và các thành phần trong CPU.

2. Nêu cấu trúc lệnh và tại sao có thể dùng các lệnh có 1 thành phần địa chỉ trong khi nhiều phép toán thông thường có nhiều đối tượng tham gia tính toán.

3. Mô tả hoạt động xử lý lệnh của CPU.

4. Pipeline là gì.

5. Thế nào là cơ chế siêu vô hướng.

6. Nêu ý nghĩa của nguyên lý điều khiển theo chương trình.

7. Nêy ý nghĩa của nguyên lý truy nhập theo địa chỉ.

 

Xem các bài học khác