Nhảy đến nội dung

(31/08/2018) Hướng dẫn đăng ký học

Hôm nay khi các bạn sinh viên truy cập vào Cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ http://daotao.vnu.edu.vn hoặc Trang đăng ký học tại địa chỉ http://dangkyhoc.vnu.edu.vn các bạn sẽ nhận thông báo mầu đỏ cảnh báo website bạn đang truy cập không an toàn, có chứa malware (là phần mềm độc hại). Tuy nhiên Cổng thông tin và trang đăng ký học không chưa phần mềm độc hại mà đây là lỗi kỹ thuật với tên miền vnu.edu.vn. Hiện tại đội kỹ thuật đang xử lý để loại bỏ cảnh báo này.

Để tiếp tục đăng ký học các bạn làm theo bước sau:

Bước 1: Trên màn hình cảnh báo bấm vào nút Detail hoặc Chi tiết (tùy ngôn ngữ hiện thị)

canhbao-malware-1.JPG

Bước 2: Bấm vào nút Visit this unsafe site  hoặc  nút  [ truy cập trang web không an toàn này ] để tiếp tục đăng ký học

canhbao-malware-2.JPG

Hiện tại đội kỹ thuật đang xử lý để loại bỏ cảnh báo này trong thời gian tới !